Brandwerend glas

Brandwerend glas kan ervoor zorgen dat brand niet, of langzamer, van de ene naar de andere ruimte over kan slaan. De gewonnen tijd kan er voor zorgen dat mensen zich in veiligheid kunnen brengen, en niet door de rook worden bedwelmd. Dit type veiligheidsglas wordt veel toegepast in bedrijven of openbare ruimten als ziekenhuizen, scholen, stations en dergelijke.

Normen

Eisen aan brandwerend glas die door overheden en de brandweer worden gesteld zijn samengevat in deze normen:

NEN 6069 
Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten.

NEN 6068 
Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten.

NEN-EN 13502-2 
Brandclassificatie van Bouwproducten en Bouwdelen.

Glasservice Huizinga staat u graag bij bij het toepassen van deze richtlijnen.

Eisen

Deze gestelde eisen aan brandwerend glas zijn te verdelen in drie categorieën:

Categorie E De ruit moet bij brand een vooraf ingestelde periode stabiel blijven. Hiervoor worden meestal standaardtijden gebruikt: 30, 60, 90 en 120 minuten zijn de meest gangbare tijden. Bij brand mag de ruit tijdens de voorgeschreven tijd niet vervormen of breken.

Categorie EW Brandwerend glas binnen deze categorie moet niet alleen stabiel blijven, maar het glas mag bij brand maximaal 15 kW warmtestraling per m2 doorlaten. Dit type glas beschermt hierdoor niet alleen tegen door- en overslag, maar beperkt ook de hoeveelheid hitte.

Categorie EI De categorie voor de strengste veiligheidseisen. Niet alleen moet de ruit gedurende een bepaalde tijd stabiel blijven, maar ook moet de hitte van het vuur tot 140 ⁰C tegengehouden kunnen worden.

 

Normen en eisen, hoe zit dat nou?

Er zijn verschillende varianten van brandwerend glas, er zijn normen en eisen die per regio kunnen verschillen en daarnaast speelt natuurlijk ook de gebruikte constructie om het glas heen een rol. Wanneer we om brandwerend glas geen hardhout, vuurbestendige kit en keramische afdichtband gebruiken zal het vuur via het kozijn alsnog snel over- of doorslaan. Dit maakt de materie vaak wat ingewikkeld, daarnaast is brandwerend glas plaatsen werk voor specialisten. De specialisten van Glasservice Huizinga kunnen u uitstekend adviseren over de normen en eisen van uw regio en u helpen bij het maken van de juiste keuze.

2019 © Glasservice Huizinga. Alle rechten voorbehouden.